En projektkedja med starka länkar

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för projektet Matglad. Samtidigt är flera andra samarbetspartners nödvändiga för att satsningen ska få ett ordentligt genomslag.Representanter från Grunden Media, FUB, Attention, Primacura media och boende med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning inom Borås och Alingsås kommun deltar och kommer att vara med och utveckla och påverka innehållet i materialet under projektets gång.

Besök Hushållningssällskapets hemsida här »

Besök Arvsfondsprojektens hemsida här »