Kunskapsbank

Här finns material som på ett eller annat sätt hör ihop med det som vi arbetar med inom projektet Matglad. 


» Mat, rörelse och hälsa i gruppbostaden (pdf)
Helena Bergström, Ulla Sandstrom, Elinor Sundblom

» Att förebygga övervikt för dem med särskilda behov (pdf)
Helena Bergström

» Jämlikhet i hälsa - för alla eller bara för en del? (pdf)
Sammanfattning av seminarium

» Mat inom handikapp- och äldreomsorg (pdf)
Ylva Mattsson Sydner

» Slutrapport projekt Kost-Motion-Hälsa för personer med utvecklingsstörning (pdf)
Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH)

» Onödig ohälsa - hälsoläget för personer med funktionsnedsättning (pdf)
Ylva Arnhof, Statens Folkhälsoinstitut

» Expertseminarium - hälsa hos personer med funktionsnedsättning (pdf)
Malena Sjöberg, Statens Folkhälsoinstitut

» Grunderna för folkhälso- och handikappolitik (pdf)
Statens Folkhälsoinstitut

» Uppmuntra till bra måltider (pdf)
Livsmedelsverket