Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till personer som arbetar inom projektet.

 

 

 Margareta Frost-Johansson, Hushållningssällskapet Väst
Projektledare och matkonsult
Telefon: 0521-72 55 60
E-post: margareta.frost@hushallningssallskapet.se


Birgitta Toll
Kostpedagog
Telefon: 0736-27 05 49
E-post: birgitta@abtoll.se


Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Väst
Matkonsult
Telefon: 0521-72 55 62
E-post: eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se