Videoklipp

PTS - Kort presentationsfilm om Hushållningssällskapet Väst

 

Laga mat lättare, inslag från Borås Stad.

 

Videoguide: Appen Matglad

 

Att använda veckomatsedeln

 
Välkommen på middag