”Matglad helt enkelt” gör matglädje tillgänglig för alla!

Även icke-läskunniga personer ska ha möjlighet att laga mat med hjälp av bra instruktioner. Detta nytänkande kring kokboks-appen ”Matglad” vann Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling på temat ”Förenkla för föräldrar” förra året. Nu är projektet inne i etapp två vilket innebär filmning av recept och användartester!

Med hjälp av talstöd, bildserier, filmsekvenser och andra moderna kognitiva hjälpmedel stöttar appen ”Matglad – helt enkelt” användaren genom hela matlagningen. Den hjälper många med lässvårigheter att bli mera självständiga i sin vardag. Även personer som har ett annat språk än svenska kan klara sig lättare. Det ökar såväl självkänslan som självförtroendet. Att kunna planera och laga mat tillsammans är viktigt ur många aspekter, som gemenskap, livskvalitet och folkhälsa.

Arbetet pågår för fullt med utvecklingen av den nya kokboksappen. Recepten består av filmade sekvenser där man ser vad man ska göra steg för steg. Filmsekvenserna stöds av korta texter som också finns som tal.

Just nu testas de första filmade recepten av tolv olika testpar i Alingsås och Borås. Appen som hjälper dem som inte kan läsa är i första hand personer med måttliga intellektuella funktionsnedsättningar som tillsammans med sin stödperson lagar och testar både recept och teknik. Användarvänlighet och tillgänglighet är i fokus vid testerna som utvärderas av en extern forskare.

Arbetet med appen ”Matglad helt enkelt” beräknas vara klart till sommaren 2017.

Vill du veta mer, vänligen kontakta:
Margareta Frost-Johansson
0521 -72 55 60
Hushållningssällskapet Väst