Efter succéappen MatGlad lanseras nu MatGlad e-skola!

SveaPriset är en framåtriktad utmärkelse, som vill göra skillnad genom att belöna den bästa innovationsidén inom eHälsa.
2015 vann Hushållningssällskapet Väst Sveapriset för en projektidé som innebar att utveckla MatGlad e-skola för personal som arbetar inom funktionshinder-verksamhet.

MatGlad e-skola är ett utbildningsmaterial om mat och måltider speciellt producerat för er som arbetar inom funktionshinderverksamheten. Receptappen MatGlad och MatGlad e-skola ger inspiration, verktyg och underlag för ert motivationsarbete för hälsosammare och bättre mat och måltider för  människor med funktionshinder.

MatGlad e-skola kan med fördel användas av en arbetsgrupp som tillsammans diskuterar olika frågor och dilemman kopplat till mat och måltider. Utbildningen kan berika ert motivationsarbete för bättre hälsa och självständighet i måltidsarbete. Arbetsböckerna kan också användas som ett inspirationsunderlag och kunskapsbank. De innehåller praktiska, enkla och konkreta råd när det gäller hur appen MatGlad kan användas vid matsedelplanering, inköp och matlagning. E-skolan är också en kunskapsbas om t ex mat och hälsa, måltidsmiljö, portionsstorlekar, förvaring, ekonomi och mycket annat.

MatGlad e-skola består av:

Arbetsbok 1 Att använda appen MatGlad - texter och bilder som visar hur appen kan användas i praktiken, steg för steg varvat med praktiskt tips och råd.
Reflektera och diskutera - ett arbetsdokument med diskussionsfrågor, dilemman och tips där ni kan anteckna vad ni pratat om och diskuterat i arbetsbok 1.
Handlingsplan - ett arbetsdokument där ni kan skriva ner vilka förändringar som ni beslutar att genomföra ”direkt” och vilka mål ni har på sikt.

Arbetsbok 2 Mer om mat och måltider med diskussionsuppgifter, dilemman och tips kopplat till varje tema.

Vill du beställa MatGlad e-skola?

Kostnad per styck för Arbetsbok 1 och Arbetsbok 2 är 250 kr + moms.

Köper du ett paket med både Arbetsbok 1 och Arbetsbok 2 är kostnaden 400 kr + moms.

Frakt tillkommer. Beställ genom att skicka epost till margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Materialet kommer inom kort även att finnas som nedladdningsbara pdf-filer.