Post- och Telestyreslens Innovationspris 2015

MatGlad-helt-enkelt

Prisbelönt app gör matglädje tillgänglig för alla

Även icke-läskunniga personer ska ha möjlighet att laga mat med hjälp av bra instruktioner. Detta nytänkande kring kokboks-appen Matglad vinner Post- och telestyrelsen (PTS) innovationstävling 2015. Priset ges till en utveckling av den populära appen Matglad.

- Matglad är tänkt för personer med lindriga intellektuella funktionshinder, och appen är en formidabel succé. Människor ringer och är överlyckliga för att de för första gången i sitt liv klarar av att laga mat efter en kokbok. Behovet och efterfrågan är mycket stort, och nu gör appen tillgänglig även för de som av olika anledningar inte kan läsa svenska.
Med hjälp av talstöd, bildserier, filmsekvenser och andra moderna kognitiva hjälpmedel stöttar appen ”Matglad – helt enkelt” användaren genom hela matlagningen. Margareta Frost-Johanssons ser många olika grupper som kan ha stor nytta av vägledningen:

- Innovationen är viktig. Den hjälper många med lässvårigheter, till exempel på grund av en förvärvad hjärnskada, att bli mera självständiga i sin vardag. Även personer som har ett annat språk än svenska kan klara sig lättare. Det ökar såväl självkänslan som självförtroendet. Appen är också ett välkommet hjälpmedel för föräldrar med barn med särskilda behov. Att kunna planera och laga mat tillsammans är viktigt ur många aspekter, som gemenskap, livskvalitet och folkhälsa.
Att ”Matglad – helt enkelt” nu har tagit sig hela vägen genom den noggranna urvalsprocessen, och vunnit PTS innovationstävling, innebär ett stöd på 1 700 000 kronor för att kunna genomföra projektet som planerat.
- Det känns fantastiskt roligt! Vi vet att efterfrågan och behovet är stort. Att kunna hjälpa andra i sin vardag på detta sätt. Att få möjligheter att utveckla konceptet ytterligare och att bidra till mångfald och samhällsnytta på detta sätt… ja, det känns helt enkelt oerhört fint, säger Margareta Frost-Johansson.