MatGlad – ett koncept i sex delar

MatGlad bidrar till att öka matglädjen och ger inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval och tillagning. MatGlad-konceptet med sina sex delar är ett kognitivt hjälpmedel för både personal inom LSS, anhöriga och personer med intellektuell funktionsnedsättning i hela landet. MatGlad bidrar också genom sina olika delar så att de med intellektuella funktionshinder får självförtroende och blir mer självständiga i sin vardag. MatGlad är genom sina olika delar också ett hjälpmedel och en inspirationskälla för personal i sitt motivationsarbete.

MatGlad-konceptet består av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om de olika delarna i MatGlad-konceptet genom att klicka på länkarna.