“Lätt att sprida”-priset 2019 till MatGlad

2019 års vinnare av “Lätt att sprida”-priset är Hushållningssällskapet Västra tillsammans med Alingsås kommun. Priset gick till MatGlad-apparna, med motiveringen att det är verktyg som ”låter alla lyckas i köket oavsett förkunskap, förmåga eller funktionsvariation”.

“Lätt att sprida”-priset syftar till att lyfta fram lösningar som skapar stor användarnytta i offentlig sektor, och som är lätta för andra verksamheter att ta till sig. Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har instiftat priset, och det är allmänheten som röstar på de nominerade bidragen. I år stod MatGlad-apparna som vinnare, i konkurrens med 30 bidrag från olika delar av offentlig sektor runt om i landet.  

– Den största vinsten är att ännu fler nu får möjlighet till ett mer självständigt liv, säger Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare på Hushållningssällskapet Västra.

 

MatGlad ger det stöd som många människor behöver för att själv klara av sin matlagning och sina livsmedelsinköp. Förmågan att kunna laga god och bra mat från grunden stärker självkänslan och förbättrar hälsan.

 

–  Recept-apparna är helt kostnadsfria och är redan nedladdade över 200 000 gånger. Vi hoppas att “Lätt att sprida”-priset gör att ännu fler upptäcker möjligheterna med MatGlad, tillsammans med de utbildningsmaterial och handledningsresurser som finns för personal inom LSS och offentlig verksamhet, fortsätter Margareta.

 

Idéen till MatGlad-apparna föddes ur ett uttalat behov hos målgruppen. Kostpedagog Birgitta Toll, som då arbetade i Borås Stad, tog kontakt med Hushållningssällskapet Västra som sedan har utvecklat de populära apparna.

 

Funktionshinderverksamheten i Borås Stad och LSS-verksamheten i Alingsås kommun har varit samarbetspartners i projektet och har varit med under testningen av apparna.

 

– Utvecklingen har hela tiden skett i nära samarbete med slutanvändarna, i allt ifrån teknisk funktionalitet till praktisk receptutprovning. Det är troligen nyckeln till att hjälpmedlet verkligen fungerar som det var tänkt i det dagliga livet inom våra verksamheter, säger Lotta Persson, stödassistent i Alingsås kommun.

 

För mer information och pressbilder vänligen kontakta: 

Margareta Frost-Johansson Tel: 0521 72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

 

 

 

 

 

 

FAKTA

 

Om MatGlad

  • MatGlad och MatGlad-helt-enkelt är receptappar för personer som av olika skäl har svårt att använda en traditionell kokbok. Tydliga steg-för-steg-instruktioner som laddas ner till surfplatta eller smartphone underlättar planering, inköp och matlagning. Allting tillagas i kronologisk ordning steg-för-steg så att både huvudrätt och tillbehör blir klara samtidigt.

Läs mer på www.matglad.nu

  • MatGlad vann Arvsfondens Guldkornspris år 2016, Västra Götalandsregionens Folkhälsopris 2017 och 2019 är Hushållningssällskapet Västra tack vare MatGlad-apparna ”Årets Samhällsentrepenör”.

 

Om Lätt att sprida priset