Uppdatering GoGlad

GoGlad har uppdaterats för att göra spelet ännu lite bättre! Det mesta är som vanligt men några små förändringar kommer du kanske upptäcka! Bl a kommer du nu att se vänners och fågelskrämmans plantor samtidigt. Det blir enklare att laga recepten som tillhör eventen och fler av appens texter kan bli upplästa. På menysidan ser du tydligt om du fått vänförfrågningar eller hälsningar. Kartknappen har fått en tydligare markering. Har du redan appen installerad kanske appen har uppdaterats sig själv. det beror på hur du har inställningar gjorda i din mobil. Om du inte fått den nya versionen så kan du gå till Playbutiken eller App Store och söka upp GoGlad. Där kan du se om det finns någon uppdatering att hämta.