Generation Pep

Hushållningssällskapet Västra Mat & Hälsa är en del av Generation Peps nätverk. Generation Peps huvudbudskap är att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Endast en bråkdel av barn och unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi på Hushållningssällskapet Västra, Mat & Hälsa bidrar till visionen genom att ta fram material, appar och genomföra utbildningar som bidrar till hållbara rörelse- och matvanor. Vi har t ex skapat rörelsespelet GoGlad som spelas under promenader på mobilen, receptapparna MatGlad, MatGlad-helt-enkelt och barnmatsfilmerna Matstart . Tillsammans med Generation Peps nätverk skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att
sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.
Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att
tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv.
Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska
företag, stiftelser och ideella organisationer.
Läs mer på www.generationpep.se