GoGlad – Appen för ett rörligare och roligare liv

Ladda ner appen kostnadsfritt till din smartphone från AppStore eller Playbutiken och börja odla i en digital värld fast i verkligheten!

GoGlad gör en promenad extra rolig och motiverar till rörelse. Spelet är utvecklat av Hushållningssällskapet Västra tillsammans med Dimh Norden AB och målgruppen som har haft stort inflytande över spelets utformning. GoGlad utvecklades i ett treårigt projekt 2018-2021 och finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Kort om appen GoGlad kan du se här. Det finns fler filmer om GoGlad, handbok och svar på vanliga frågor mm i menyn till vänster.

GoGlad är en digital spelapp som skapar morötter i dubbel bemärkelse. Dels i form av virtuellt odlade morötter och andra grödor, och dels i form av inspiration för att röra på sig mer. GoGlad utvecklas av Hushållningssällskapet Västra tillsammans med Dimh AB och ska öka motivationen till rörelse genom gamification.

Målgrupp och syfte
Appen GoGlad är fokuserad på användarnytta och motiverar till aktivitet. Genom att öka lusten till rörelse förbättras fysisk, psykisk och social hälsa på ett roligt sätt. Den primära målgruppen för GoGlad är ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariationer men spelet attrahera också många andra grupper.

Varför?
Med GoGlad blir en vanlig enkel promenad extra stimulerande och har ett roligt syfte. Den rörelse som blir av är oftast den som upplevs som rolig och här fyller GoGlad en viktig funktion.
Att röra på sig tillräckligt mycket är en utmaning för många människor idag. Hushållningssällskapet Västra har under många år arbetat med att förbättra matvanorna och måltidssituationen för personer med intellektuella funktionsvariationer. Spelappen GoGlad brev ett naturligt nästa steg för att öka livskvaliteten för målgruppen.

Exempelbilder från GoGlad.


Om spelet:

  • Spelaren samlar och sår virtuella frön på en valfri plats, med minst 100 meters mellanrum. Ju mer spelaren går desto fler fröer få hen.
  • Spelaren måste gå tillbaka till samma plats för att vattna, rensa och ta bort ohyra på plantan, för att till slut skörda ingredienser som samlas till virtuella recept.
  • Målet är att samla ingredienser till virtuella recept. När recept lagas får spelaren pengar och flyttas så småningom upp till nästa nivå i spelet. I nästa nivå finns nya sorters frön och fler recept. Pengar kan användas för att köpa t ex gödsel som ger större skörd eller köpa nya kläder till sin avatar (spelfigur).
  • Spelaren skapar sin personliga avatar.
  • Den som vill kan ha spelvänner och hjälpa vännerna att sklöta deras plantor.
  • Motivationen till fortsatt spelande och rörelse hålls ytterligare uppe av årstidsbundna events, och av att spelaren kan spara till olika märken om hen t ex gått långt, odlat mycket eller hjälp många vänner.

De virtuella delarna i spelet kopplas till reella platser genom AR-teknik, augmented reality, det vill säga samma informationsteknik som används i bland annat Pokémon Go.


Fysisk, social och psykisk livskvalitet

Dessutom skapas nya mötesplatser både virtuellt och i verkligheten. Spelarna kan hjälpa varandra att ta hand om grödorna. Men en kompis kan aldrig förstöra något i spelet, de kan bara öka skörden. En planta kan heller aldrig vissna eller dö. Det ska vara kul att spela!

– Rörelse, utevistelse och att få spelvänner är det primära syftet med GoGlad. Men spelet kan även vara en dörröppnare för att använda mer digital teknik, att förstå och använda en karta och att lära sig mer om frukt och grönt, säger Cecilia Sassa Corin som varit projektledare.


– GoGlad är banbrytande på många sätt, och användarna har hela tiden varit med och utvecklat appen under projektets tre års. Vi ville vara säkra på att det skulle bli ett motivationsverktyg som på riktigt gör skillnad. Och användartesterna som gjorts hittills visar att motivationen till rörelse ökar. Den fysiska aktiviteten är förstås viktig, men jag tycker också att möjligheten att öka den sociala och psykiska livskvaliteten är så fantastisk, fortsätter Cecilia.

GoGlad kombinerar och målgruppsanpassar det bästa innehållet från andra lyckade digitala spel. Spelet gör en enkel promenad extra stimulerande med ett roligt mål. Rörelsen kommer på köpet. Att från grunden ha odlat, skött och samlat ihop ingredienser till de virtuella recepten ger självförtroende och självkänsla.


Utvecklas tillsammans med målgruppen

GoGlad har utvecklas i nära samarbete med referens- och testgrupper bland målgruppen som även varit med och testat och utvecklat appen. Spelappen GoGlad blev klar sommaren 2021.
GoGlad finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer om GoGlad på projektets Facebooksida.


Vill du veta mer om GoGlad och MatGlad familjen kontakta:

Anna Magnusson
Hushållningssällskapet Västra
Telefon: 0521-72 55 63
E-post: anna.magnusson@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Stefania Citraro
Affärsutvecklare, Dimh Norden AB
Tel: 073-660 69 05
stefania.citraro@di-mh.com

Martina Jönsson
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 60
martina.jonsson@hushallningssallskapet.se