GoGlad handledning och handbok

Från början av mars 2021 ligger en testversion av GoGlad i AppStore och Playsbutiken. Slutversionen beräknas vara klar försommaren 2021.

Du lär dig att spela genom att göra introduktionen när GoGlad startar och genom att spela. I appen finns även FAQ under under Rubriken “Har du en fråga” på spelets menysida.

För ytterligare stöd finns nedan en enkel handledning med skärmdumpar från spelets introduktion och olika delar av spelet. Det är pdf-filer med åhörakopior.

GoGlad handbok med tips och råd hur GoGlad kan användas i olika verksamheten är under utveckling och beräknas vara klar försommaren 2021.

Handledning 6 bilder per sida

Handledning 2 bilder per sida

Spela GoGlad under promenaden och laga sedan maträtterna på riktigt!
Recepthäftet finns under fliken GoGlad Recepthäfte.