Priser och utmärkelser
Lätt att sprida priset
Årets samhällsentreprenör
Post- och telestyrelsens innovationspris
Sveapriset
Arvsfondens Guldkornspris
Västra Götalandsregionens Folkhälsopris


Nomineringar
Guldlänken
Publishingpriset
Årets eldsjäl

Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till personer som arbetar inom MatGlad.


Margareta Frost-Johansson, Hushållningssällskapet Västra
Matkonsult, projektledare
Telefon: 0521-72 55 60
E-post: margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Västra
Matkonsult, projektledare
Telefon: 0521-72 55 61
E-post: cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Västra
Matkonsult, projektledare
Telefon: 0521-72 55 62
E-post: eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se