Kunskapsbank

Här finns material som på ett eller annat sätt hör ihop med det som vi arbetar med inom familjen MatGlad.


Samarbetsrum Mat och måltider i LSS verksamhet
SKR och Livsmedelsverket driver ett nätverk som är öppet för alla som arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den som vill vara med i och utbyta erfarenheter, ställa frågor eller få tips på material osv kan ansöka om medlemskap via Livsmedelsverket sida om nätverket. Du skickar helt enkelt ett mail och berätta kort om arbetsplats och arbetsuppgifter kopplade till mat och måltider inom LSS.

Mat och måltider i gruppbostäder
Livsmedelsverket

Hitta ditt sätt – kostråd lättläst
Livsmedelsverket

Hälsofrämjande gruppbostad
Folkhälsoguiden Region Stockholm

Äta, röra sig och må bra
Folkhälsoguiden, Region Stockholm

Hälsa hos personer med funktionsnedsättning
Folkhälsomyndigheten

Att förebygga övervikt i grupper med särskilda behov
Helena Bergström

Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?
Bl a med bildstöd för diabetesbehandling
SKR

Slutrapport projekt Kost-Motion-Hälsa för personer med utvecklingsstörning (pdf)
Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH)

Enkla råd om bra matvanor (pdf)
Socialstyrelsen

Om matvanor – Webbutbilding, råd och spel med blädderpärm och handledning för att inspirera till hälsosamma mat- och rörelsevanor.
Kunskapsguide, Socialstyrelsen

Varje rörelse räknas
Regeringskansliet