Nu utvecklar vi MatGlad 2.0

MatGlad 2.0 kommer att bli en uppföljare till den första succéappen MatGlad. Den kommer att innehålla flera nya funktioner som efterfrågas av många; t ex talsyntes, ökad kontrast och tydlighet för personer med synnedsättning, hur recept kan anpassas till viss specialkost och hållbara matval. Och naturligtvis många nya recept.
Vår förhoppning är att appen ska vara klart till årsskiftet 2024-2025. Utvecklingsarbetet sker tillsammans med samarbetspartners, styrgrupp, referensgrupp och alla testare har startat.
Hushållningssällskapet Västra är projektägare och genomför projektet i samverkan med FUB.
Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden som såg behovet och vikten av att även i fortsättningen ha en modern och väl fungerande MatGlad app.