MatGlad-helt-enkelt på TSP

Receptappen MatGlad-helt-enkelt på teckenspråk lanseras inom kort, hösten 2023.

Receptappen MatGlad-helt-enkelt på TSP (teckenspråk) gör det roligt att laga mat och är en kokboksapp som använder bilder och filmsekvenser för matlagning och teckenspråk.
Den innehåller 44 recept och maträtterna presenteras med härliga, aptitretande bilder.

MatGlad-helt-enkelt på TSP guidar genom matlagningen från början till den färdiga måltiden. Ingredienser och redskap plockas fram och bockas av i appen. Sedan tillagas maträtten steg-för-steg och på ett pedagogiskt sätt leds man genom tillagningen så att både huvudrätt och tillbehör blir klara samtidigt.

Den digitala kokboken underlättar matlagningen och gör den tydlig, rolig och inspirerande för döva personer med intellektuella funktionsvariationer samt för anhöriga och personal som arbetar med teckenspråk.

Med modern teknik har en pedagogisk och informativ digital kokbok skapats, som visar matlagningen med filmer för både matlagning och teckenspråk. Appen är webbaserad och kostnadsfri och fungerar på alla plattformar (smartphones, surfplattor och datorer).

MatGlad-helt-enkelt på TSP gör matlagningen både enklare och roligare! Inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval och tillagning skapar såväl matglädje som ökad livskvalitet. Förmågan att klara av att planera och ta ansvar för sin egen mat är viktig för självkänslan och självförtroendet.

Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för appen MatGlad-helt-enkelt på teckenspråk, som produceras och utvecklas i samverkan med ett flertal aktörer. Dit hör Borås Stad och Alingsås kommun (anpassad skola), Talking Hands, Califf Coda, Funktionsrätt Göteborg och DART (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). MatGlad-helt-enkelt på teckenspråk har finansierats av Allmänna Arvsfonden.


Vill du veta mer om MatGlad-helt-enkelt på TSP och MatGlad familjen kontakta:
Margareta Frost-Johansson
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521: 0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Anna Magnusson
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 63
anna.magnusson@hushallningssallskapet.se