MatGlad-helt-enkelt Studiehandledning

Studiehandledningar för receptapparna MatGlad och MatGlad-helt-enkelt

Det finns studiehandledningar som gör det extra lätt att anordna matlagningskurser med apparna MatGlad och MatGlad-helt-enkelt som bas! MatGlad och MatGlad-helt-enkelt är kostnadsfria receptappar som steg-för-steg stöttar användaren i alla moment, från inköp till färdig maträtt. Appen MatGlad innehåller bilder och text på lätt svenska. Appen MatGlad-helt-enkelt innehåller filmsekvenser och talstöd vilket gör matlagningen lättare, för alla som har svårt att läsa. 

Matlagningskurserna är till för alla som vill komma igång med matlagningen eller som vill ha en nystart. Att det är viktigt att äta bra vet de flesta, men ibland är det själva matlagningen som är svår och sätter upp hinder. MatGlad-apparna är verktyg som sänker trösklarna, ger inspiration och gör det både roligare och enklare att laga mat. Målet är att alla, oavsett förkunskaper, ska kunna följa ett recept på egen hand och lyckas. Syftet med materialet är att det ska bidra till kunskap, inspiration och kognitivt stöd för både stödpersoner och kursledare men även för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Studiehandledningarna underlättar för ledare att använda MatGlad-apparna i kursverksamheter och på inspirationsdagar som både Studieförbund, handikappföreningar samt övriga intresseorganisationer arrangerar. Studiehandledningarna kan också användas av personal som arbetar inom LSS/funktionshinderverksamhet för att kunna anordna matlagningsträffar i den reguljära verksamheten för boende i grupp- och serviceboenden samt daglig verksamhet.

Studiehandledningarna för MatGlad och Studiehandledning för MatGlad-helt-enkelt kan laddas ner som pdf genom att klicka på länkarna (alt klicka på bilderna ovan).

De kan även köpas i tryckt form genom att skicka en beställning till margareta.frost@hushallningssallskapet.se