Priser och utmärkelser
Lätt att sprida priset
Årets samhällsentreprenör
Post- och telestyrelsens innovationspris
Sveapriset
Arvsfondens Guldkornspris
Västra Götalandsregionens Folkhälsopris


Nomineringar
Guldlänken
Publishingpriset
Årets eldsjäl

MatGlad-familjen
– ett koncept i olika delar

MatGlad bidrar till att öka matglädjen och ger inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval och tillagning. Spelappen GoGlad ökar motivationen för rörelse och utevistelse genom att göra promenader extra roliga.

MatGlad-konceptet med sina olika delar är utvecklade som ett kognitivt hjälpmedel för personer med intellektuell funktionsvariationer samt personal inom LSS och anhöriga. Men de pedagogiska och stimulerande receptapparna, spelet och koncepten kan användas av alla som vill laga mat eller göra promenader extra roliga.

MatGlad bidrar också med ökat självförtroende och större självständiga i vardagen. MatGlads appar och material är är också en inspirationskälla för personal i sitt motivationsarbete.


MatGlad-konceptet består av:Receptappen MatGladReceptappen
MatGlad-helt-enkelt


MatGlad e-skola


Receptappen
TAKK-för-maten


Välkommen på middag


Spelappen GoGlad


Kokboken MatGlad