MatGlad-familjen
– ett koncept i olika delar

MatGlad bidrar till att öka matglädjen och ger inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval och tillagning. Spelappen GoGlad ökar motivationen för rörelse och utevistelse genom att göra promenader extra roliga.

MatGlad-konceptet med sina olika delar är utvecklade som ett kognitivt hjälpmedel för personer med intellektuell funktionsvariationer samt personal inom LSS och anhöriga. Men de pedagogiska och stimulerande receptapparna, spelet och koncepten kan användas av alla som vill laga mat eller göra promenader extra roliga.

MatGlad bidrar också med ökat självförtroende och större självständiga i vardagen. MatGlads appar och material är är också en inspirationskälla för personal i sitt motivationsarbete.


MatGlad-konceptet består av:Receptappen MatGladReceptappen
MatGlad-helt-enkelt


MatGlad e-skola


Receptappen
TAKK-för-maten

MatGlad-helt-enkelt på TSP
MatGlad logga
MatGlad 2.0
Klar 2024, ersätter MatGlad


Välkommen på middag


Spelappen GoGlad


GoGlad Receptbok