TAKK-för-maten handbok

Elevinstruktion för prototyp TAKK för maten.

Instruktionen är utvecklad av Ida Ekebäck, Jönköping.