TAKK-för-maten

Kokboksappen för matlagning på lika villkor, med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

TAKK-för-maten är en kokboksapplikation, som använder bilder, filmsekvenser, enkel text, tal och tecken för att visa hur man lagar mat. Den digitala kokboken underlättar vardagen och gör matlagningen tydlig, rolig och inspirerande. Människor kan av olika anledningar behöva hjälp i sin kommunikation. Då är det viktigt att hitta stödjande sätt att kommunicera. TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är ett sådant sätt.

TAKK-för-maten förenklar matlagningen för alla människor som har nytta av att använda TAKK i sin kommunikation, såsom:

  • Hörande personer med intellektuell funktionsvariation, försenad eller avvikande språkutveckling
  • Personer med tal- och språkstörningar
  • Personer med förvärvad skada genom sjukdom eller olycka
  • Personer med psykisk ohälsa och/eller utmattningssyndrom
  • Pedagoger och elever i grund- och gymnasiesärskolan i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Genom TAKK-för-maten har en pedagogisk och informativ digital kokbok skapts i form av en prototyp med fyra recept, som visar hur man lagar mat genom bilder, filmsekvenser och tal, allt kompletterat med TAKK. Det digitala verktyget (applikationen) är webbaserat och kostnadsfritt, och fungerar på alla plattformar (smartphones, surfplattor och datorer).

TAKK-för-maten utvecklas i nära samarbete med referens- och testgrupper, och målgruppen har stort inflytande över slutresultatet. Prototypen var klar under 2020. För närvarande (2021) har prototypen fyra recept med filmade stegvisa instruktioner kompletterat med TAKK producerats. Under 2020-2023 sker en vidare utveckling av databasen och appen kompletteras med ca 40 recept.

Övriga samarbetspartners/Referensgrupp/Finansiering
Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för appen TAKK-för-maten, men produceras och utvecklas i samverkan med ett flertal aktörer. Dit hör Borås Stad (särskolan) och Alingsås kommun (daglig verksamhet och särskolan), Talking Hands, FUB, Funktionsrätt Göteborg och DART (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Bakom teknik och design står Wopii Development AB /We App och Kom Design AB. Prototypen för TAKK-för-maten finansierades av Vinnova och satsningen ”Innovativa digitala hjälpmedel”. Vidare utveckling av recept och app finansieras av projektmedel från Allmänna Arvsfonden.


Vill du veta mer om Takk-för-maten och MatGlad familjen kontakta:
Margareta Frost-Johansson
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521: 0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se