TAKK-för-maten

Kokboksappen för matlagning på lika villkor, med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation

Nu är den nya versionen av TAKK-för maten klar! Appen kan laddas ner från App Store och Google Playbutiken eller användas i webbversion! 4 recept har blivit 44 och ytterligare förbättringar har gjorts. Även Handboken är uppdaterad för den nya versionen av appen.

Läs mer i pressinformationen

TAKK-för-maten är en kokboksapplikation, som använder bilder, filmsekvenser, enkel text, tal och tecken för att visa hur man lagar mat. Den digitala kokboken underlättar vardagen och gör matlagningen tydlig, rolig och inspirerande. Människor kan av olika anledningar behöva hjälp i sin kommunikation. Då är det viktigt att hitta stödjande sätt att kommunicera. TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är ett sådant sätt.

TAKK-för-maten förenklar matlagningen för alla människor som har nytta av att använda TAKK i sin kommunikation, såsom:

  • Hörande personer med intellektuell funktionsvariation, försenad eller avvikande språkutveckling
  • Personer med tal- och språkstörningar
  • Personer med förvärvad skada genom sjukdom eller olycka
  • Personer med psykisk ohälsa och/eller utmattningssyndrom
  • Pedagoger och elever i grund- och gymnasiesärskolan i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Genom TAKK-för-maten har en pedagogisk och informativ digital kokbok skapts. Nu är appen klar med 44 recept om visar hur man lagar mat genom bilder, filmsekvenser och tal, allt kompletterat med TAKK. Den nya versionen ersätter den prototyp med fyra recept, som använts fram till 30 nov 2022. Appen är webbaserad och kostnadsfri och fungerar på alla plattformar (smartphones, surfplattor och datorer).

TAKK-för-maten utvecklas i nära samarbete med referens- och testgrupper, och målgruppen har stort inflytande över slutresultatet. Prototypen med fyra recept var klar under 2020. Under 2020-2022 har en vidare utveckling av databasen skett och appen har kompletterats med 40 nya recept.

Övriga samarbetspartners/Referensgrupp/Finansiering
Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för appen TAKK-för-maten, men produceras och utvecklas i samverkan med ett flertal aktörer. Dit hör Borås Stad (särskolan) och Alingsås kommun (daglig verksamhet och särskolan), Talking Hands, FUB, Funktionsrätt Göteborg och DART (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Bakom teknik och design står Wopii Development AB /We App och Kom Design AB. Prototypen för TAKK-för-maten finansierades av Vinnova och satsningen ”Innovativa digitala hjälpmedel”. Vidare utveckling av recept och app har finansierats av projektmedel från Allmänna Arvsfonden.


Vill du veta mer om Takk-för-maten och MatGlad familjen kontakta:
Margareta Frost-Johansson
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521: 0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt
Hushållningssällskapet Västra
Tel: 0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se
Anna Magnusson
Hushållningssällskapet Västra
Telefon: 0521-72 55 63
E-post: anna.magnusson@hushallningssallskapet.se