Priser och utmärkelser
Lätt att sprida priset
Årets samhällsentreprenör
Post- och telestyrelsens innovationspris
Sveapriset
Arvsfondens Guldkornspris
Västra Götalandsregionens Folkhälsopris


Nomineringar
Guldlänken
Publishingpriset
Årets eldsjäl

Utbildningar

Hushållningssällskapets Matkonsulter genomför olika typer av utbildningar och utvecklingsarbete inom området mat, miljö, hälsa och livsmedelshygien. Utbildningarna kan vara både praktiska och teoretiska och anpassas efter olika målgrupper.

Läs mer om olika utbildningar på Hushållningssällskapets.se

Läs mer om utbildningar som vänder sig till funktionshinderverksamhet i foldrarna.

Vill du veta mer kontakta:

Margareta Frost-Johansson, Hushållningssällskapet Västra
Matkonsult
Telefon: 0521-72 55 60
E-post: margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Västra
Matkonsult
Telefon: 0521-72 55 61
E-post: cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt, Hushållningssällskapet Västra
Matkonsult
Telefon: 0521-72 55 62
E-post: eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se